Các đối tác và khách hàng tiêu biểu

-         Báo thanh niên

-         Công ty viễn thông Sài Gòn – Tổng đài 1088

-         Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

-         Ngân hàng ANZ

-         Ngân hàng Phát triển Mê Kông (MDB)

-         Công ty Tài chính PPF

-         Công ty TNHH Giấc Mơ Dễ Dàng

-         Công ty Tài chính Prudential

-         Trường Đào tạo Úc Việt

-         Công ty Thu Sports

-         Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam